GESCHIEDENIS IN KORT BESTEK

Op 16 juni 1924 besluit een aantal mannen een koor op te richten. Dat de werkelijke oprichtingsdatum vastgelegd is op 24 juni 1924 komt omdat op die datum het eerste bestuur gekozen is. De naam van het mannenkoor is in eerste instantie “Oisterwijksche Liedertafel”. Onder leiding van de eerste dirigent de heer G. Gerritsen wordt al in de 2e week, met 22 leden, gestart met het instuderen van liederen. In 1926 verandert de naam in “Oisterwijksche Liedertafel Zang en Vriendschap”. Op 14 april 1928 wordt in “Het Wapen van Oisterwijk” het vaandel aan de Vereniging aangeboden. Na de aanbieding wordt, met muzikale medewerking van de harmonie van de “RK Kunstkring”, een rondgang door het dorp gemaakt.

"Oisterwijksche Liedertafel"

In 1931 wordt het mannenkoor een gemengd koor. De naam verandert dan in “Gemengde Zangvereniging Zang en Vriendschap”. Dirigent wordt de Oisterwijker Sjef van der Eerden, die ook als componist van zich laat horen. In 1933 schrijft hij in één nacht het “Oisterwijks Volkslied” waarvoor zijn moeder de tekst heeft geschreven. Op 15 augustus 1933 heeft ”Zang en Vriendschap” de première van het “Oisterwijks Volkslied” ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de “Vereniging Vreemdelingen Verkeer” (VVV) Oisterwijk. Onder zijn leiding groeit het koor naar 71 leden. In 1936 wordt hij opgevolgd door Jozef van Gestel, die tot 1971 het koor dirigeert en op veel concoursen eerste prijzen in de wacht weet te slepen.
Op 15 maart 1949 wordt onder grote druk van de RK geestelijkheid het predicaat “RK” aan het koor toegevoegd. Dat lukte overigens pas in een tweede Buitengewone Algemene Ledenvergadering - in een eerste ALV had een meerderheid tegen dat predicaat gestemd -. De nieuwe naam van het koor wordt dan “R.K. Gemengde Zangvereniging Zang en Vriendschap”. Als gevolg daarvan zegden vele leden op.
In de eerste jaren staan veelal nu onbekende liederen van nu vergeten componisten op het repertoire, zoals Neerlands Vlag, De Houtwurm, een Vlaams volkslied Reuzegom, of een Lente-mars, maar ook wel liederen van meer bekende componisten, bijvoorbeeld uit de Jahreszeiten van Haydn, de Barcarolle van Offenbach, of Lentelied van Mendelssohn. Er wordt vaak in missen gezongen, en zo nu en dan wordt er een groter werk uitgevoerd. Zo is er in 1951 een revue ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Asterius, waarmee vaak samengewerkt wordt. In 1952 wordt een eerste prijs gewonnen met liederen van Diepenbrock en Bruckner. In 1974 wordt Messe in C van Anton Bruckner uitgevoerd.
In de loop van de 50-er jaren wordt duidelijk dat na de voorspoedige jaren de magere jaren aangebroken zijn. Het ledental vermindert tot 40 en ook het peil van de zang daalt. In 1969 volgt dan ook een fusie met de “R.K. Zangvereniging Oisterwijk”. De nieuwe naam wordt: “Gemengde Zangvereniging Zang en Vriendschap Oisterwijk”. Bij het gouden jubileum in 1974 zijn er nog maar 26 leden. Eind jaren 70 stijgt het peil van het koor weer (in ledental en muzikaal) en organiseert het koor in 1978 een groot Internationaal Zangconcours.
Vanaf 1985 tot 2002 is Marinus Kasbergen dirigent. Zie de video hoe hij ZEV dirigeert op bevrijdingsdag 1994 in Oisterwijk. Hij heeft ook in 1999 het 75 jarig bestaan van het koor op grootse wijze gevierd. Met de 75 vaste leden worden verschillende werken uitgevoerd: de Messe in C van Bruckner, Gloria van Vivaldi, Gebet van Von Weber, Ave Verum van Saint Saëns en Te Deum Laudamus van Mozart. Het koor is dan sterk gegroeid in ledenaantal, mede door de vele koorleden (en de pianist Bas van Spaendonck) die uit het Markuskoor van de opgeheven Markusparochie overgekomen zijn. Onder leiding van dirigent Marius Schouten wordt het 80-jarig bestaan in 2004 het Requiem van Fauré gezongen. Het aantal leden is dan in vijf jaar tijd fors gedaald naar 56 leden. Na Marius Schouten zijn vanaf 2005 Jeannie Wijnen, en vanaf 2010 Ronald Threels dirigent. Onder diens leiding worden in 2010 samen met Asterius werken van Mozart, Schubert en Buxtehude uitgevoerd. Het koor telt dan 45 leden. In 2014 is ons 90 jarig bestaan op gepaste wijze gevierd met een Zangersdag en een prachtig concert, met onder andere, fragmenten uit Italiaanse opera’s.
Sinds december 2014 is Ad Vergouwen onze dirigent.
Co de Graaff, is sinds 2013 onze vaste pianist.
Bronnen o.a: Jubileumboek Zang en Vriendschap Oisterwijk 75 jaar.